WORKSHOPS EN MEER

Wij geven met enig regelmaat workshops over de thematiek van ons boek. Altijd weer spannend om te zien of onze benadering mensen helpt om beter hun strategie te bepalen. Tot nu toe blijkt dat uitstekend te werken. De workshops zetten mensen echt ‘aan het werk’, afhankelijk van de grootte van de groep is dat plenair of in sub-groepen. De grootte van de groepen varieert van zes tot zestig, we gebruiken steeds werkvormen die passen bij de omvang en samenstelling van de groep. Ook de lezingen zijn behoorlijk interactief, wat dat betreft lijken ze veel meer op workshops :-).

Hieronder een aantal voorbeelden van verschillende doelgroepen, vraagstukken en de uitkomsten van het werken met de veldgids.

Zorgaanbieders in de gemeenten: Centrale vraag in de workshop was, hoe zorgaanbieders de nieuwe relatie met gemeenten vorm te gaan geven. Daarbij zetten we ze in de verschillende landschappen (vallei – vertrouwen én control, steile berg – vertrouwen zonder control, hoogvlakte – geen vertrouwen, wel control, delta – geen vertrouwen, geen control). De vraag was: hoe gaan we hier, in dit landschap, met elkaar om? Vanuit die ervaring ging men vervolgens in gesprek over de gewenste verhouding tussen gemeente en zorgaanbieders. Enkele ideeën:… lees verder

Een workshop met managers van sociale diensten: Hierbij werd vooral stilgestaan bij intergemeentelijke samenwerking bij de decentralisaties. Vergelijkbare opzet als de bijeenkomst met de zorgaanbieders. … lees verder

Een workshop met leidinggevenden van gemeenten: Cruciale vraag was, hoe om te gaan met de omslag van de overheidsrol van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. In de groep werden een aantal grootschalige veranderingstrajecten bekeken en er ontstond een wandelroute:… lees verder

Een gesprek met een controllers-team in een groot concern: Alles goed onder controle, een stevig team. Dit is een vallei-cultuur, dat is het eerste wat je denkt te zien. Maar het gesprek gaat nauwelijks over privézaken…. lees verder

Een workshop met een managementteam: De directeur-bestuurder eist vertrouwen. Het team zegt dat er geen sprake is van gebrek aan vertrouwen. Het gesprek hierover dreigt voortdurend te escaleren. Wij hebben een workshop waarin we de begrippen ‘vertrouwen’ en ‘control’ ontrafelen, …. lees verder

Wil je zelf het veld in met de veldgids? Laat een reactie achter of neem contact op via a.riddering_at_gmail.com

 

 

Geef een reactie