Auteur: admin

Een goed gesprek met een managementteam

De probleemstelling: de directeur-bestuurder eist vertrouwen. Het team zegt dat er geen sprake is van gebrek aan vertrouwen. Het gesprek hierover dreigt voortdurend te escaleren. Wij hebben een workshop waarin we de begrippen ‘vertrouwen’ en ‘control’ ontrafelen, ontdoen van de…

Een workshop met leidinggevenden van gemeenten

Cruciale vraag was, hoe om te gaan met de omslag van de overheidsrol van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. In de groep werden een aantal grootschalige veranderingstrajecten bekeken en er ontstond een wandelroute: Bij aanvang van het project investeer je…

Een workshop met managers van sociale diensten

Hierbij werd vooral stilgestaan bij intergemeentelijke samenwerking bij de decentralisaties. Vergelijkbare opzet als de bijeenkomst met de zorgaanbieders. Het feit, dat we met de vele veranderingen bij de decentralisaties in een ‘delta’ omgeving terecht zijn gekomen met vele onzekerheden, geen…

Workshop: Zorgaanbieders en de gemeenten

Centrale vraag in de workshop was, hoe zorgaanbieders de nieuwe relatie met gemeenten vorm te gaan geven. Daarbij zetten we ze in de verschillende landschappen (vallei – vertrouwen én control, steile berg – vertrouwen zonder control, hoogvlakte – geen vertrouwen,…

De test: is dit wetenschap?

Een MBA student van TiasNimbas vroeg ons, hoe wetenschappelijk de test is opgezet en bepaald? De test is een tabel, waarmee de lezer wordt bevraagd over zijn of haar opvattingen, een ‘determinatietabel’ zou je kunnen zeggen. Je kunt er mee…