Je hebt control nodig om vertrouwen te bouwen

Hoe paradoxaal het ook klinkt, vertrouwen komt niet tot stand zonder control. Samenwerken in een sfeer van vertrouwen is zoals ze in Brabant zeggen ‘ kei-lastig’. Er zijn twee factoren die hierin een rol spelen: je moet het allebei kunnen, en je moet het allebei willen. En die twee factoren zijn gestoeld op control.

  1. Je moet het kunnenProfessioneel vertrouwen betekent dat je vertrouwen hebt in de competenties en middelen van de ander. Je weet dat dat de ander capabel is om te doen wat nodig is en de middelen heeft om het te realiseren. De ander heeft daarvoor bijvoorbeeld een opleiding of ervaring waaruit dit blijkt, is gemandateerd of de budgethouder voor het deel waar de samenwerking over gaat. Als je iemand helemaal niet kent dan zal je vaak wat referenties natrekken (= control) om te checken of dat allemaal klopt. Een ander voorbeeld: als je als organisatie iemand aanneemt is het vrij normaal om naar diploma’s te vragen. Als opleiding en ervaring zijn geverifieerd, dan is er een bereidheid om te beginnen met professioneel vertrouwen. Je moet het ook nog allemaal zien natuurlijk, dus in het begin zal je vaker vragen wat er gebeurd is, hoe is er gehandeld, past dat bij jouw beeld van hoe een professional dat oplost? Er is dus eerst control nodig voordat er vertrouwen kan groeien.
  2. Je moet het willen, en dat laten zienIntentioneel vertrouwen betekent het vertrouwen hebben in de bedoelingen van de ander. Dit is altijd lastig om te bewijzen bij de start van een samenwerking en daarom wordt vaak de route van informatie-uitwisseling gebruikt om het op te bouwen. Als je jouw informatie met de ander deelt dan geef je blijk van goede intenties. Maar, die informatie moet wel betrouwbaar zijn. Je kunt niet de ene week met cijfer X komen en de volgende week zeggen nee, sorry, het was toch cijfer Y. Dus ook om dit vertrouwen op te bouwen is eerst een stuk control nodig: de informatie moet wel betrouwbaar en consistent zijn. Als die er is, kan je verder aan de relatie werken.

Beide vragen dus eerst een stuk control, voordat vertrouwen kan groeien. Er moet een basis zijn die op orde is, die consistent werkt, en dan kan je pas verder.