Een toevoeging aan het begrip ‘vertrouwen’

Er zijn heel veel definities van vertrouwen in omloop en in ons boek hebben we er een aantal de revue laten passeren.

  • We begonnen met de definitie van Sako. over relaties tussen handelspartners, die verwachten dat de ander zich precies zo zal gedragen als dat beide partners verwachten.
  • Fukuyama zijn betoog gaat over vertrouwen op de schaal van samenlevingen, de ‘high trust society’. Hij onderzocht het verband tussen een sterke sociale weefsel en economische groei en vond een correlatie.
  • Stephen Covey zocht het dan vooral op individueel niveau, hoe word je iemand die vertrouwd wordt, hoe word je een betrouwbare mens?
  • Frederique Six onderzocht waarom mensen dat uberhaupt doen, vertrouwen, en hoe dat in organisaties werkt.

Maar nu blijkt dat we toch een belangrijke definitie over het hoofd hebben gezien, en wel een die iets wezenlijks toevoegt aan die hele discussie over wat vertrouwen nou eigenlijk is. Bart Nooteboom hadden we erbij moeten halen, en dat doen we nu dus alsnog.

Vertrouwen in de organisatie of de persoon?

Nooteboom maakt onderscheid in vertrouwen op het functioneren van organisaties en vertrouwen in de ander als persoon. Je kunt een organisatie vertrouwen, zonder vertrouwen in de personen te hebben die daar werken. Bij vertrouwen op het functioneren van een organisatie gaat het om het vertrouwen dat beloften en afspraken nagekomen worden, dat een organisatie beheersbaar is. Bij vertrouwen in de ander gaat het om interpersoonlijk vertrouwen. Daarbij houden mensen wederzijds rekening met de belangen van een ander, ook als dat gepaard gaat met enige opoffering van het eigenbelang.

Maar wat hij vooral toevoegt is dat er bij een vertrouwensrelatie de bereidheid bestaat om risico te accepteren. Daarmee worden de door Fukuyama geschetste ‘transactiekosten’ verlaagd. En de bereidheid om dat risico te blijven accepteren, ook als er tussendoor iets fout gaat, is een belangrijk onderdeel in het zoeken naar herstel van vertrouwen als het geschaad is.

Risico-acceptatie is dus een belangrijk onderdeel van de vertrouwen. Die toevoeging houden we erin!

Meer over wat vertrouwen is en hoe dat werkt volgens Noteboom in dit artikel http://www.ooa.nl/download/?id=16117629

En een boek van zijn hand uit 2017 is er ook: https://www.bol.com/nl/p/vertrouwen/9200000081707698/?c2a=buy#product_title