Workshop: Zorgaanbieders en de gemeenten

Centrale vraag in de workshop was, hoe zorgaanbieders de nieuwe relatie met gemeenten vorm te gaan geven. Daarbij zetten we ze in de verschillende landschappen (vallei – vertrouwen én control, steile berg – vertrouwen zonder control, hoogvlakte – geen vertrouwen, wel control, delta – geen vertrouwen, geen control). De vraag was: hoe gaan we hier, in dit landschap, met elkaar om. Vanuit die ervaring ging men vervolgens in gesprek over de gewenste verhouding tussen gemeente en zorgaanbieders. Enkele ideeën:

  • De verhouding met de gemeente willen ze het liefst vormgeven via ‘de steile berg’: hoog vertrouwen, laag control. Daar hangen wel mee samen: eisen die gesteld worden aan de professionaliteit van partijen, en flinke sancties als die vertrouwen geschaad wordt (high trust, high penalty).
  • Uitzondering op de regel geldt voor de zwaardere vormen van jeugdzorg: deze hebben baat bij een ‘vallei’ aanpak: hoog vertrouwen, hoog control. Control omdat de risico’s hier erg groot zijn, en vertrouwen dat een plek moet krijgen in zowel de relatie met het kind als de relatie met de gemeente.
  • Vernieuwing past het best bij de ‘delta’: laag vertrouwen, laag control. Een tijdje gewoon eens kijken wat er gebeurt, flink wat concurrentie laten ontstaan tussen aanbieders, niet sturen en de beste resultaten oogsten voor de toekomst.
  • Niemand kon iets bedenken dat paste bij de ‘hoogvlakte’ (hoog control, laag vertrouwen). Helaas is dit wel bij tijd en wijle de tactiek van de Rijksoverheid als het gaat om de decentralisaties.

 

Geef een reactie