Een workshop met managers van sociale diensten

Hierbij werd vooral stilgestaan bij intergemeentelijke samenwerking bij de decentralisaties. Vergelijkbare opzet als de bijeenkomst met de zorgaanbieders.

  • Het feit, dat we met de vele veranderingen bij de decentralisaties in een ‘delta’ omgeving terecht zijn gekomen met vele onzekerheden, geen zicht op de toekomst, stelt eisen aan hoe om te gaan met de voorbereidingen.
  • Lange termijn planningen zijn per definitie niet te maken.
  • Ruimte voor experiment is daarentegen wel essentieel, in afwachting van wat er gaat komen al vast kijken wat er werkt. Stapje voor stapje vooruit gaan, zonder te weten waarheen – dat is een spannende oefening en vooral bestuurders en gemeenteraden hebben daar moeite mee. Toch is dat de enige route die je nu kunt volgen.

Geef een reactie