Een goed gesprek met een managementteam

De probleemstelling: de directeur-bestuurder eist vertrouwen. Het team zegt dat er geen sprake is van gebrek aan vertrouwen. Het gesprek hierover dreigt voortdurend te escaleren.

Wij hebben een workshop waarin we de begrippen ‘vertrouwen’ en ‘control’ ontrafelen, ontdoen van de connotaties vertrouwen = van ‘mensenmensen’ en control = van de zakelijke kant. Er ontstaat ruimte om de verschillende culturen van het MT (‘steile berg’) en de afdelingen te definiëren. Er zijn twee afdelingen die ‘gewoon productie moet draaien’- een hoogvlakte (waarvan één met ‘vallei-trekjes’. Er is een echte ‘staf’ vallei – waar veel klachten over zijn.

Het gesprek haalt de kou uit de lucht en brengt wel een paar reële problemen in beeld, met name over de agendavorming in het MT.

Geef een reactie