Met meer vertrouwen en meer control loop je vast

Streven naar meer vertrouwen en/of meer control lijkt wel automatische te gebeuren. Wat gebeurt er als we blijven streven naar MEER vertrouwen, MEER control?

 

  • Van buiten af gezien: we verliezen de aansluiting met de omgeving, de omringende organisatie, de markt. Investeren in onderlinge vertrouwen of het ontwikkelen van perfecte productielijnen betekent dat er veel tijd en energie gaat zitten aan de ‘binnenste’ delen van de organisatie. (Markt)ontwikkelingen kunnen niet langer worden bijgebeend.
  • Van binnen uit gezien: vertrouwen en control bedreigen de niet expliciete kennis (ervaringskennis, “tacit knowledge”) en de creativiteit. Hechte teams zijn funest voor diversiteit, andersdenkenden hebben daarin geen plek. En een strak geregelde productie biedt geen ruimte voor je creativiteit. Mensen raken beklemd.

 

Zowel de markt/omgevingsproblemen als de mens-problemen veroorzaken crises en chaos. En chaos drijft de mensen tot organiseren, ordenen van inhoud en relaties: méér control, méér vertrouwen. Een vicieuze cirkel. Je komt daar nooit uit.

Het Taylor-Weick Syndroom

Het Taylor-Weick Syndroom

Deze vicieuze cirkel is het ‘Taylor-Weick-Syndroom’ van organisaties genoemd, Taylor vanwege die drang tot beheersing en het uitdrijven van ervaringskennis en Weick vanwege het idee dat chaos aanzet tot organiseren, tot het bouwen aan voorspelbaarheid in organisaties. Syndroom omdat het hier gaat om een ingewikkeld en taai ziektebeeld. Zonder tegengif draait die vicieuze cirkel overuren. Om die reden alleen al is het verstandig om eens na te denken over minder vertrouwen, minder voorspelbaarheid in relaties. En over minder control. Met ons boek geven we je praktische handvatten om uit het Taylor-Weick-Syndroom te ontsnappen.

Geef een reactie